I medhold av tjenesteloven § 20 skal følgende opplysninger være tilgjengelige: 

Hvem tjenesteyter er, og hvor foretaket er registrert: 

Enkeltpersonforetaket Jenson Rettshjelp, Bekkeliveien 2B, 1523 Moss. 

Registrert i Enhetsregisteret, NO 914 011 728

Ansvarlig myndighet

Yrkestittel

Bransjeorgan/yrkesorganisasjon

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Rettshjelper

Norges Juristforbund